W środę, 26 stycznia 2022 r.  odbyła się  XXXVI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego . Obrady Rady Powiatu Rzeszowskiego zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.  Po oficjalnym otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przez Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Tomasza Wojtona, przyjęto porządek obrad. Głównym tematem  posiedzenia było uchwalenie budżetu Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2047. Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021 r., które już wcześniej na komisjach omówił Kierownik Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Pan Mariusz Tereszkiewicz. Następnie  Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.    

Pełny program sesji na  stronie e- sesja: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1339/rada-powiatu-rzeszowskiego.htm