Powiat Rzeszowski z pomocą Ukrainie

Powiat Rzeszowski z pomocą Ukrainie

Rzeszowski samorząd powiatowy od początku wojny na Ukrainie angażuje się w pomoc humanitarną dla naszych wschodnich sąsiadów i wspiera uchodźców, którzy trafili na teren powiatu,

Swoją opinię na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę radni powiatowi wyrazili w Stanowisku
z 10 marca 2022 roku. Czytamy w nim m.in.

– „Stanowczo sprzeciwiamy się naruszeniu granic wolnej i suwerennej Ukrainy, co zburzyło istniejący od wielu lat pokój w Europie i zagroziło bezpieczeństwu międzynarodowemu.
Z całą mocą potępiamy ataki na ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci oraz niszczenie dóbr kultury. W pełni solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim, wyrażamy głębokie uznanie i szacunek dla niezłomnej woli walki i gotowości do poświęcenia życia w obronie Ojczyzny”.

W tymże Stanowisku Rada Powiatu Rzeszowskiego zadeklarowała wsparcie dla Ukraińców.
I z tej deklaracji samorząd lokalny wywiązuje się, zarówno poprzez koordynację pomocy humanitarnej dla naszych wschodnich sąsiadów, jak i działania podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu.

Już w pierwszych dniach wojny uruchomiony został Magazyn Powiatowy, do którego spływają najpotrzebniejsze artykuły, lekarstwa, odzież, środki czystości itp. z poszczególnych gmin Rzeszowszczyzny. Punkty zbiórek darów dla walczącej Ukrainy zorganizowane są w każdej gminie i każdej większej miejscowości Powiatu. Z Magazynu Powiatowego posortowane rzeczy są kierowane za wschodnią granicę.

W akcję pomocy zaangażowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na którego stronie internetowej zamieszczone są bieżące informacje na ten temat.  PCPR zabezpieczył m.in. Domach Pomocy Społecznej na Rzeszowszczyźnie określoną ilość miejsc dla uchodźców z Ukrainy, także niepełnosprawnych. Na potrzeby mieszkańców Powiatu uruchomiono telefoniczną pomoc psychologiczną, można ją uzyskać pod nr telefonów 519 585 636 (dni powszednie od 8. do 20.),  573 132 924 (pon. 12-15.30, wt. 7.30-15.30), 519 586 120 (w dni powszednie  7.30-15.30) oraz całodobowo: 518 736 839, 451 166 830, 451 166 829.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie powiatu rzeszowskiego mogą skorzystać z pomocy lekarskiej we wszystkich jednostkach  Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 na zasadach ogólnych. Dodatkowo w Przychodni Specjalistycznej – Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 począwszy od 10 marca w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 17.00 będzie pełniony specjalny dyżur przez lekarza znającego język ukraiński lek. med. Maksyma Yefremov dla pacjentów mających trudności w komunikowaniu się w języku polskim.

W zależności od potrzeb, godziny przyjęć będą zwiększane. Rejestrować należy się pod numerami telefonów: 17 86 13 600, 17 86 13 604, 17 86 13 621, 17 86 13 659

ZOZ nr 2 zaoferował również możliwość zatrudnienia w podległych sobie poradniach ogólnych i specjalistycznych lekarzy ukraińskich, posiadających zezwolenie na pracę w Polsce. Osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą zgłaszać się osobiście do sekretariatu ZOZ Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9, telefonicznie 17 85 354 66 lub mailowo : sekretariat@zoz2.pl 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1a został uruchomiony punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy. Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, wtorki – piątki w godz. 7.30 – 15.30. Jednocześnie w tych samych godzinach uruchomiony zostanie specjalny numer telefonu – 517 047 757. Dodatkowo przez cały czas uruchomiona jest infolinia Zielona Linia czynna w godzinach 8.00 – 18.00 pod numerem 19524.

(j)