XXXVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

20 kwietnia 2022 r. w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie, odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Radni Powiatu Rzeszowskiego głosowali nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. Na sesji obecny był również Senator RP Pan Stanisław Ożóg oraz Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Buż.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na rok 2022.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego
  4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  5. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  7. Zamknięcie sesji.

 

 

Pełen zapis obrad sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie:

https://esesja.tv/transmisja/25833/sesja-rady-w-dniu-sroda-20-kwietnia-2022.htm