Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego oraz naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r.

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r. oraz uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2022r.

Poniżej stosowne załączniki:

Uchwała w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony prawa konsumenta