Powiat Rzeszowski otrzymał środki finansowe w ramach programu wyrównywania różnic między regionami

Powiat Rzeszowski otrzymał środki finansowe w ramach programu wyrównywania różnic między regionami

Dziś w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w obecności Dyrektora PFRON Macieja Szymańskiego oraz Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego oraz Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Umowa w obszarze D dotyczy zakupu samochodów dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania, dotyczącego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Powiat Rzeszowski otrzymał dofinansowanie 640 540,95 zł.