Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 24. Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 24. Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 24. Pułku Ułanów uczestniczył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, pod przewodnictwem bp Edwarda Białogłowskiego. Po niej uczestnicy przemaszerowali z kompanią honorową przed budynek rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Następnie odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom 24. Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego poległym pod Rzeszowem w walce z najazdem niemieckim 8-9 września 1939 r. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodzin weteranów 24. Pułku Ułanów, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz duchowieństwo ks. prałat Władysław Jagustyn, ks. Jan Szczupak, ks. dr. Ireneusz Folcik, ks. Wojciech Środoń.

83 lata temu, dokładnie 8 września, wojska niemieckie dotarły do granic miasta, którego bronił 24. Pułk Ułanów będący częścią 10. Brygady Kawalerii, dowodzonej przez płk. Stanisława Maczka”.  24. Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego był oddziałem kawalerii Wojska Polskiego utworzonym w 1920 r. podczas wojny polsko-sowieckiej. W okresie międzywojennym pułk stacjonował w Kraśniku.  W 1937 r. został zmotoryzowany i razem z 10. Pułkiem Strzelców Konnych wszedł w skład 10. Brygady Kawalerii dowodzonej przez płk. Stanisława Maczka. Wziął udział w kampanii 1939 r., a następnie został odtworzony we Francji, gdzie wchodził w skład 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W latach 1940-1947 w Polskich Siłach Zbrojnych funkcjonował początkowo jako pułk zmotoryzowany, od 1942 r. pułk pancerny. W latach 1944-1945 wziął udział w kampanii wojennej w północno-zachodniej Europie.

Na podstawie informacji IPN w Rzeszowie.