Konferencja naukowa „Wieloaspektywne wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w jej środowisku”

Konferencja naukowa „Wieloaspektywne wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w jej środowisku”

Dziś 23.09.br. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mrowli, który jest jednostką organizacyjną powiatu rzeszowskiego, odbyła się konferencja naukowa na temat „Wieloaspektywne wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w jej środowisku” w konferencji wziął udział Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz.

Jeszcze kilka lat temu problem niepełnosprawności nie był tak nagłaśniany jak dzisiaj, my jako samorząd powiatu rzeszowskiego robimy wszystko i nadal będziemy robić, aby sukcesywnie likwidować bariery, które przeszkadzają osobom niepełnosprawnym w codziennej egzystencji. – powiedział Wicestarosta Rzeszowski. 

Konferencja to kolejne przedsięwzięcie łączące przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności.
Podczas spotkania poruszono m.in. rolę rodziny, szkoły i przyjaciół w oswajaniu autyzmu, ścieżki kariery dla uczniów i dorosłych ze spektrum autyzmu. Współpraca nauczycieli z rodzicami w inkluzyjnym modelu edukacji na przykładzie fińskiej szkoły.