Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

27 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W obradach udział wzięła Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W ramach wczorajszego posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała 19 projektów ustaw i rozporządzeń. Wśród nich Komisja zatwierdziła 100 mln zł z rezerwy dla powiatów prowadzących
DPS-Y.  Środki zostaną przyznane dla jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub zlecają podmiotom niepublicznym prowadzenie na swoim terenie domów pomocy społecznej, w tym m.in. dla Powiatu Rzeszowskiego.

Fot. Związek Miast Polskich oraz MSWiA