Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwających naborach wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwających naborach wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w dalszym ciągu prowadzi nabory wniosków o przyznanie:

  • JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
  • REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Maksymalna kwota dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia *.

Szczegóły znajdują się na stronie: rzeszow.praca.gov.pl 

* Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło 6.156,25 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (M. P. poz. 764)).

PUP w Rzeszowie