Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

Dziś 13 października br. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, któremu przewodniczy Krzysztof Grad Wójt Gminy Chmielnik.  

W konwencie wziął udział  Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

Podczas obrad miała miejsce dyskusja oraz wymiany poglądów i doświadczeń a głównym tematem spotkania były przede wszystkim kwestie dotyczące realizacji zadań w zakresie dodatku węglowego, dystrybucji węgla przez samorządowe spółki komunalne oraz rosnące koszty usług wod-kan w związku ze wzrostem cen energii.  Mimo trudnej sytuacji w kraju i poza jego granicami oraz faktu, iż przepisy mające uregulować ww. kwestie nie weszły jeszcze w życie, co stawia samorządy w trudnej sytuacji przedstawiciele władz samorządowych staraj się wychodzić naprzeciw potrzebom zwłaszcza tych mieszkańców, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.     

Konwent był również doskonałą okazją do wspólnej dyskusji, dotyczącej planowanych na przyszły rok inwestycji i remontów na drogach powiatowych.