Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP lub NPO

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP lub NPO

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2023 r.