Powiat Rzeszowski i Uniwersytet Rzeszowski podpisali porozumienie

Powiat Rzeszowski i Uniwersytet Rzeszowski podpisali porozumienie

Dzisiaj 03 listopada br. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Uniwersytetem Rzeszowskim.

Porozumienie podpisane przez Józefa Jodłowskiego Starostę Rzeszowskiego, Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego oraz dr. hab. Elżbietę Rokosz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, dotyczy współpracy między Uczelnią a Zespołem Szkół w Tyczynie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego. Dzisiejsze porozumienie skupiać się będzie na współpracy badawczo-dydaktycznej między Uczelnią a szkołą w celu popularyzacji edukacji w zakresie nauk prawnych i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rozwijaniu uzdolnień uczniów szkoły.  

W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie Dorota Tarańska- Klęsk, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce dr Maciej Milczanowski.