Powstanie Obszar Inwestycyjny na terenie Powiatu Rzeszowskiego

Powstanie Obszar Inwestycyjny na terenie Powiatu Rzeszowskiego

W czwartek 3 listopada podpisano specjalne porozumienie, w ramach którego samorząd województwa wraz z powiatem rzeszowskim, miastem Rzeszów i gminą Świlcza, będą współpracowały z Agencją Rozwoju Przemysłu nad przygotowaniem i uzbrojeniem ponad 300-hektarowego obszaru pod realizację strategicznych inwestycji. Obszar Inwestycyjny powstanie w miejscowości Bratkowice oraz Mrowla w  gminie Świlcza.

Swoje podpisy pod treścią porozumienia złożyli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek, Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic oraz przedstawiciele zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Strony porozumienia zobowiązały się między innymi do promocji i lobbingu na rzecz tworzenia obszaru inwestycyjnego oraz poszukiwania możliwości uzyskania finansowania niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie obszaru.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski na konferencji podkreślał, że będzie to ważne zadanie dla powiatu i całego regionu.

– Powiat rzeszowski przekazał już do dyspozycji przedsiębiorców swoją strefę Dworzysko, na której do tej pory funkcjonuje kilkadziesiąt przedsiębiorców zapewniających liczne nowe miejsca pracy. Mając te doświadczenia, chcemy przy współpracy z obecnymi tu sygnatariuszami podjąć decyzje i włączyć się aktywnie w przygotowanie kolejnego terenu, który ma kilkaset hektarów. Terenu, który będzie kontynuacją dla tworzenia miejsc przyjaznych dla inwestorów – stwierdził Józef Jodłowski.

Starosta zauważył, że takie strefy inwestycyjne wiążą się z setkami nowych miejsc pracy, które są szczególnie ważne dla młodych osób.

Na podstawie informacji portalu informacyjnego CzytajRzeszów.pl

Fot. Karol Woliński