Uczniowie z terenu Powiatu Rzeszowskiego uczestniczyli w projekcie edukacyjny w Sewilli

Uczniowie z terenu Powiatu Rzeszowskiego uczestniczyli w projekcie edukacyjny w Sewilli
Uczniowie z terenu Powiatu Rzeszowskiego uczestniczyli w projekcie edukacyjny w Sewilli

Powiat Rzeszowski będący organem nadzorującym funkcjonowanie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Od wielu lat wspiera działania tej placówki mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności zarówno uczniów jak i kadry dydaktycznej. Jednym z przykładów takich działań był realizowany projekt ,,Po umiejętności w świat”, który realizowany jest w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne do Sewilli – Hiszpania.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. zdobyli nowe doświadczenia edukacyjne, które z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści oraz przyczynią się do podniesienia jakości pracy i nauki.

Program edukacyjny realizowany był w szkole SAFA Nuestra Señora de los Reyes, młodzież uczestniczyła w lekcjach przedmiotowych oraz przedstawiała prezentacje multimedialne przygotowane w Polsce na następujące tematy:

– Przyczyny zmian zachodzących w środowisku.

– Ekologia w moim kraju

– Rozwiązania ekologiczne stosowane w moim kraju.

– Wpływ zmian zachodzących w środowisku ma moje życie.

– Ekologiczna szkoła.

– Zdrowa żywność. 

Uczestnicy wyjazdu mogli również oglądać i wysłuchać prezentacji przygotowanych przez hiszpańską młodzież na podobne tematy.

Kolejnym etapem warsztatów była relacja związana z wymianą poglądów i opinii, które miały na uwadze problemy ekologiczne. Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież uczestniczyła w zorganizowanej wycieczce do Malagi oraz wycieczcie do Kadyksu. Ta wyjazdowa forma edukacji pozwoliła młodzieży w inny sposób spojrzeć na narodowe stereotypy, inność kulturową i wyznaniową, a także wymiar europejskiej edukacji. 

Wszyscy uczestnicy projektu realizowanego w Sewilli otrzymali certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Uczniowie uzyskali także dodatkowe korzyści zwiększenia swojej zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na europejskim rynku pracy.To również niezwykłe doświadczenia i przeżycia dla uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, a także ich opiekunów.