Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami- Życzenia Rady oraz Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami- Życzenia Rady oraz Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

3 grudnia jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
Z tej okazji pragniemy przekazać wszystkim osobom z niepełnosprawnościami serdeczne życzenia pomyślności i wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności dnia codziennego oraz odwagi w realizowaniu swoich marzeń.

Składamy również ogromne podziękowania dla jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego m.in. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy
w Rzeszowie. Państwa działalność sprawia, że osoby niepełnosprawne mogą normalnie realizować się w wielu dziedzinach życia, spełniać swoje marzenia, rozwijać pasje
i zainteresowania, uczyć się oraz pracować.

Z wyrazami szacunku

Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego