Ogłoszenie wyborów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Ogłoszenie wyborów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Komisja Wyborcza ogłasza wybory do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Szczegóły przeprowadzenia wyborów znajdują się w zamieszczonym poniżej “Ogłoszeniu wyborczym”.

Kartę wyborczą należy wypełnić, podpisać oraz przesłać wyłącznie w dniach od 7 grudnia do 8 grudnia 2022 r.,do godz.24.00 na adres poczty elektronicznej:  RDPP WP

 

Materiały dotyczące procedury wyborczej. Pliki zewnętrzne niedostępne cyfrowo.