Spotkanie online w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Spotkanie online w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

1 lutego w godzinach od 10:00 do 12:00  przeprowadzone zostanie w formie online spotkanie informacyjne dla pracodawców i pracowników zainteresowanych pozyskaniem środków na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W czasie spotkania specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawią i omówią zasady finansowania kształcenia ustawicznego w ramach KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w 2023 r. W czasie spotkania zostaną poruszone takie tematy jak priorytety wydatkowania KFS w bieżącym roku, realizowane formy wsparcia, zasady prawidłowego wypełniania wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia z KFS, zasady oceny wniosków,  zawarcia i rozliczenia umowy i najczęściej popełniane błędy.

Zapisy na spotkanie przyjmowane są za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://puprzeszow.clickmeeting.com/srodki-na-ksztalcenie-ustawiczne-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego/register. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych, dostępnej tu: https://rzeszow.praca.gov.pl/documents/1938716/cc9f11ea-f931-4650-b9f7-44e7c9743cf9.

W spotkaniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób.

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(z limitu podstawowego) na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców odbywać będzie się w dniach od 6 do 8 lutego 2023 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków naboru są dostępne pod adresem: 

https://rzeszow.praca.gov.pl/-/20040804-srodki-na-ksztalcenie-ustawiczne-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego-spotkanie-online?

(s)