XV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

XV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

30 stycznia 2023r. w auli dynowskiego liceum miały miejsce uroczystości upamiętniające ofiary holokaustu zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

To już kolejna tego typu inicjatywa dynowskiego liceum wpisująca się w działalność istniejącego przy szkole Centrum Edukacji Młodzieży „ Trzy kultury”.

Współorganizatorem uroczystości byli Burmistrz Miasta Dynowa oraz Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

Spotkanie swą obecnością uświetnili goście ze Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Ukrainy – przedstawiciele rodzin żydowskich Halpern, Ringler Chonigsman, Pleskow a także Yehoshua Ellise – rabin z Warszawy. Gościem specjalnym była Nina Talbot – artystka, malarka, pisarka z Nowego Jorku, związana korzeniami z Dynowem, która po raz kolejny, wraz z mężem, odwiedziła Dynów oraz dynowskie liceum.

Ponadto w uroczystości wzięli udział dr hab. Wacław Wierzbieniec, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, z ramienia Starosty Rzeszowskiego p. Adam Kozak, dyrektor Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie , ks. Paweł Bator, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, Burmistrz Miasta Dynowa, dyrektorzy szkół, instytucji, stowarzyszeń działających na terenie Dynowa, przedstawiciele struktur samorządowych, mieszkańcy Dynowa oraz emerytowani nauczyciele i nauczyciele wraz z uczniami dynowskiego liceum. Oprawę medialną zapewnili redaktorzy Polskiego Radia Rzeszów oraz TVP 3 Rzeszów.

W klimat obchodów wprowadziła gości młodzież szkoły, prezentując piękny montaż słowno-muzyczny o charakterze dokumentalnym ”Tego miasteczka nie ma już”, nawiązujący do tragicznych losów żydowskich mieszkańców Dynowa we wrześniu 1939r. W dalszej części słowo wstępne o spotkaniach z malarką Niną Talbot i wystawie jej obrazów „Twarze Dynowa”, wygłosili p. Maciej Jurasiński, nauczyciel historii w liceum a także profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Wacław Wierzbieniec.

Po wystąpieniach nastąpiła prezentacja książki Niny Talbot – pt. The Post is the Present” poświęconej jej rodzinie z Dynowa i pracom artystycznym dotyczącym holokaustu. Autorka bardzo emocjonalnie opowiadała o genezie książki a także o miejscach i ludziach, którzy zainspirowali ją do pracy twórczej. Podziękowała też wszystkim dynowskim przyjaciołom, którzy pomogli jej w prowadzeniu prac badawczych i gromadzeniu materiałów do publikacji. Po rozmowie z autorką, głos zabrali przedstawiciele rodzin żydowskich, którzy opowiedzieli o losach swoich krewnych i bliskich w okresie holokaustu.

Na zakończenie uroczystości, burmistrz Miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie p. Elżbieta Klaczak-Łach, podziękowali wszystkim za obecność, za piękne uczczenie pamięci ofiar holokaustu. Zwrócili też uwagę na aspekt wychowawczy spotkania i jego znaczenie, szczególnie dla młodych ludzi, dla których z pewnością było ono wspaniałą lekcją historii.

Po oficjalnym spotkaniu na jego uczestników czekał poczęstunek. Można było też obejrzeć wystawę obrazów p. Niny Talbot – i nabyć jej książki „Twarze Dynowa” oraz „The Post ist the Present”. Kolejnym punktem uroczystości była wspólna modlitwa na cmentarzu żydowskim na Karolówce prowadzona przez Yehoshuę Ellisa, rabina z Warszawy i ks. Pawła Batorego, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, oraz wizyta w Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie.

Relacja z wydarzenia została utrwalona w Polskim Radiu Rzeszów oraz w TVP 3 Rzeszów.