Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Trwa, organizowany co roku we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym czasie mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w różnych rzeszowskich instytucjach.

Organizatorem akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wiąże się on z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W ramach obchodzonego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, do 26 lutego 2023 roku, w komendach miejskich i powiatowych na Podkarpaciu wyznaczone są dyżury. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc i bezpłatne porady. Dyżurujący policjanci będą także kierować pokrzywdzonych, w celu uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Do dyspozycji potrzebujących osób jest Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie, mieszczący się przy ul. Fredry 4, pok. 56 (tel. 796 600 429).

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 30), w dniach 21, 22 i 24 lutego (8:00-15:00), a 23 lutego (12:00-19:00) można uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym prawach i możliwościach załatwienia spraw. W Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie zainteresowane osoby mogą skorzystać z pomocy policjantów codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-14:00 i od 14:00-22:00. 

Bezpłatne dyżury prawnicze uruchomiły także inne instytucje, m.in. Okręgowa Izba Adwokacka w Rzeszowie (informacje na stronie www.ora.rzeszow.pl). W określonych godzinach dyżury odbywają się także we wszystkich rzeszowskich sądach powszechnych: apelacyjnym, okręgowym i rejonowym.

(s)