Uroczystość 104 rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa Kuli

Uroczystość 104 rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa Kuli

Tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa seniora Kazimierza Górnego w kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie − kościół farny.

Po zakończonej Mszy Św. przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli na Placu Farnym nastąpiło oficjalne złożenie meldunku. Przy dźwiękach Hymnu Narodowego dokonano podniesienia Flagi Państwowej na maszt. W trakcie uroczystości przyrzeczenie strzeleckie złożyło 200 dziewcząt i chłopców z jednostek oraz powiatu rzeszowskiego. Tekst przyrzeczeń odczytała uczestnicząca w uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek.  

Po przemówieniach okolicznościowych oraz salwie honorowej dokonano złożenia wieńców i wiązanek kwiatów. Kwiaty przy pomniku płk. Leopolda Lisa Kuli złożył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wraz z Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem i Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomaszem Wojtonem. W wydarzeniu uczestniczyli również podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, kombatanci i mieszkańcy województwa.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defiladą.