I Turniej Wiedzy „Razem dla planety”

I Turniej Wiedzy „Razem dla planety”

30 marca 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, placówce prowadzonej przez Powiat Rzeszowski, odbył się I Turniej Wiedzy “Razem dla planety”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego. Organizatorami turnieju byli nauczyciele uczący w liceum p. J. Krajcarska, p. M. Rząsa oraz p. M. Ruchlewicz. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz działaniach proekologicznych. Konkurs wpisał się też w realizowany przez szkołę projekt Erasmus +.

 

W turnieju uczestniczyło 12 uczniów z 4 szkół podstawowych powiatów rzeszowskiego i przemyskiego. Konkurs był oparty na telewizyjnym teleturnieju Va Bank, zmagania uczniów były podzielone na 3 etapy. W pierwszym etapie uczniowie pracowali w 4 grupach, które obejmowały osoby z różnych szkół. Do drugiego etapu przeszło trzy grupy, a ostatni etap był rywalizacją pomiędzy uczestnikami z grupy, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

 

Finalistami tego konkursu zostali :

1 miejsce – Maja Sieńko ze Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim,

2 miejsce – Emilia Opałka ze Szkoły Podstawowej w Bachórcu,.

3 miejsce – Paweł Pudysz ze Szkoły Podstawowej w Pawłokomie.

Gratulujemy uczestnikom wiedzy oraz umiejętności pracy w grupie.

 

Organizatorzy konkursu złożyli serdeczne podziękowania władzom Powiatu Rzeszowskiego za wsparcie idei turnieju za objęcie honorowym patronatem oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

fot. LO Dynów