Wyniki XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Bajkowe Podkarpacie” – kategoria informatyczna

Wyniki XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Bajkowe Podkarpacie” – kategoria informatyczna

W dniu 30 marca 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury oceniającego prace w kategorii informatycznej XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Bajkowe Podkarpacie”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Józef Jodłowski–Starosta Rzeszowski.

Warunkiem udziału w kategorii informatycznej było przygotowanie prezentacji na temat: Czym i jak bawiły – bawią się dzieci na Podkarpaciu?”. W prezentacji można było wykorzystać stare fotografie ukazujące różne formy spędzania wolnego czasu przez naszych rodziców, dziadków oraz ich zabawy i zabawki. Praca mogła być również współczesnym obrazem dziecięcych zabaw i zabawek.

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane m.in. przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Pana Jana Sieńko.

Pełna lista nagrodzonych uczniów znajduje się na stronie:

https://zsz-dynow.powiat.rzeszowski.pl/wyniki-xxiii-edycji-wojewodzkiego-konkursu-podkarpacka-tecza-pod-haslem-bajkowe-podkarpacie-wyniki-w-kategorii-informatycznejmedialnej/

fot. ZSZ Dynów