Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Rzeszowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie prowadzi także edukację, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na portalu można znaleźć odpowiedzi na takie zagadnienia jak:

– kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy,

– co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna,

– co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,

– co obejmuje nieodpłatna mediacja,

– gdzie mogą znaleźć pomoc uchodźcy z Ukrainy.

Wszystkie materiały przygotowane dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego są dostępne na stronie: