XLIX Sesja Rady Powiatu

XLIX Sesja Rady Powiatu

W dniu 4 kwietnia 2023 r., o godzinie 15:00, w sali sesyjnej przy ul. Bernardyńskiej 7w Rzeszowie, odbyła się nadzwyczajna XLIX Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2023 r. oraz w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego. 

Zmiany w budżecie Powiatu Rzeszowskiego podyktowane są koniecznością zapewnienia, zgodnej z planami dochodów i wydatków, realizacji zadań w jednostkach budżetowych.

Podczas spotkania pogratulowano Panu Rafałowi Białoruckiemu – radnemu powiatu rzeszowskiego, który jest autorem książki “150-lecie straży pożarnej w Rzeszowie”, mającej swoją premierę 30 marca 2023 r. podczas podsumowania obchodów 150-lecia straży rzeszowskiej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Rzeszowie, która znajduje się na terenie Parku Naukowo Technologicznego “Dworzysko”.

Jednym z głównych punktów dzisiejszej sesji było przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Rzeszowskiego w sprawie obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II.

Warto przypomnieć, że gestem szczególnego szacunku dla Św. Jana Pawła II jest ustanowienie go patronem jednej z powiatowych jednostek – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie. 

Swój głos poparcia uchwały zaakcentowali również zaproszeni goście:  Wicewojewoda Podkarpacki – Pan Radosław Wiatr, Radny Województwa Podkarpackiego – Pan Karol Ożóg, którzy złożyli – podobnie jak Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Tomasz Wojton – wszystkim gościom oraz mieszkańcom powiatu rzeszowskiego najlepsze życzenia wielkanocne.