Pożegnanie absolwentów szkół średnich w powiecie rzeszowskim

Pożegnanie absolwentów szkół średnich w powiecie rzeszowskim

W dniu 28 kwietnia 2023 r. w szkołach średnich odbyły się uroczystości rozdania świadectw i pożegnania uczniów klas maturalnych. Z tej okazji w gestii Powiatu Rzeszowskiego było spotkanie się z młodzieżą kończącą ten istotny etap edukacji. Gratulacje wspaniałych wyników oraz życzenia jak najlepszych rezultatów podczas tegorocznego egzaminu dojrzałości w imieniu Starosty Rzeszowskiego-Józefa Jodłowskiego złożyli:

– Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

– Lucyna Sokołowska, Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w Zespole Szkół w Tyczynie.

Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego składa wszystkim tegorocznym absolwentom pomyślnych wyników egzaminów maturalnych oraz powodzenia i szczęścia w dorosłym życiu.

 

Fot. ZSZ w Dynowie, ZS w Tyczynie