XIV edycja konkursu interdyscyplinarnego "Omnibus 2023" w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

XIV edycja konkursu interdyscyplinarnego "Omnibus 2023" w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

W dniach 10.05.2023r. – 11.05.2023r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami XIV edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego oraz Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pana Pawła Treflera dla uczniów szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka.

Konkurs miał formę dwudniową – w pierwszym dniu uczniowie zmagali się z zadaniami z języka angielskiego, a w drugim z matematyki. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. Wzięli w nim udział uczniowie z 23 szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego.

W konkursie rywalizowało prawie 108 uczniów z 23 szkół. Laureaci otrzymali nagrody i upominki ufundowane m. in. przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

 

Lista Laureatów:

KATEGORIA JĘZYK ANGIELSKI

I miejsce Oliwia Kozubal (opiekun p. Jadwiga Skubisz) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejsce Filip Matwijczyk (opiekun p. Barbara Seńko – Władyka) – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

III miejsceMarcel Dudek (opiekun p. Jadwiga Skubisz) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienia:

Nikola Mazur (opiekun p. Elżbieta Kopija – Piskorowska) – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni

Wiktoria Jamrozik (opiekun p. Anna Mołoń) – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

Nadia Ciesielska (opiekun p. Dorota Koszela-Gąsior) – Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem

Kamila Pyś (opiekun p. Joanna Kasprowicz) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Julia Bajda (opiekun p. Bożena Maryńczak) – Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy

Jadwiga Prokop (opiekun p. Jadwiga Skubisz) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Dawid Krawiec (opiekun p. Sabina Lech) – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach

KATEGORIA MATEMATYKA:

I miejsceMartyna Kopacka (opiekun p. Bożena Wojdyło) – Zespół Szkół w Nienadowej

II miejscePaulina Trzyna (opiekun p. Krystyna Pleśniak) Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem

III miejsce Radosław Sówka (opiekun p. Bogusława Szmul) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienia:

Patryk Bluj (opiekun p. Aleksandra Rysz) – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni

Antoni Warchoł (opiekun p. Marzena Chruściel) – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

Sebastian Opałka (opiekun p. Rafał Grzech) – Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie

Marcin Wolwowicz (opiekun p. Witold Pocałuń) – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni

Paulina Barszczak (opiekun p. Bożena Wojdyło) – Zespół Szkół w Nienadowej

Karol Pawłowski(opiekun p. Bogusława Szmul) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Karol Gąska(opiekun p. Elżbieta Martowicz) – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku.