Finał konkursu na Infografikę zachęcająca do szczepień ochronnych

Finał konkursu na Infografikę zachęcająca do szczepień ochronnych

W dniu 16 maja 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyło się uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu na Infografikę zachęcającą do szczepień ochronnych.

Konkurs był objęty honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego. Po przywitaniu gości przez Pana Jaromira Ślączkę – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, odbyło się wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i dyplomów dla wszystkich uczestników oraz uhonorowanie laureatów konkursu. Nagrody wręczył Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu rzeszowskiego.

Wśród cieszącego się szerokim zainteresowaniem głosowania internetowego zostali wyłonieni następujący autorzy infografik:

1. Magdalena Komorowska – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

2. Karolina Wilkos – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

3. Karolina Mazurkiewicz – Zespół Szkół w Tyczynie