Żonkilowe pola nadziei

Żonkilowe pola nadziei

Szkolne Koło Caritas z jednostki organizacyjnej powiatu rzeszowskiego jaką jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, działające pod opieką ks. Dominika Majchrowicza i Pani Karoliny Bal wraz z wolontariuszami rozprowadzili symboliczne żonkile przy Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie i na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

Przedsięwzięcie podjęto w ramach akcji „Pola Nadziei”, która od 25 lat jest symbolicznym aktem solidarności z osobami umierającymi. Wiosną, gdy zakwitają żonkile w okresie od marca do maja odbywa się szeroko zakrojona akcja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów, oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Dynowscy wolontariusze zebrali kwotę 5000,00 zł., którą w przekazano lokalnym domom opieki i pomocy: Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Dynowie i Domowi Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.

Dziękujemy serdecznie wolontariuszom, koordynatorom, ludziom o wielkim sercu zaangażowanym w akcję.