Spotkanie inaugurujące projekt "Central Mountains"

Spotkanie inaugurujące projekt "Central Mountains"

W dniu 23.05.2023 r. w sali Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie Partnerów Interreg Central Europe inaugurujące projekt pn.: „Central Mountains: Od Alp po Karpaty – wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej”.

Projekt powstał we współpracy z Powiatem Rzeszowskim pełniącym rolę Lidera Projektu, który reprezentowali: Pani Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Rady Powiatu Rzeszowskiego, Przemysław Grzebyk oraz Ewa Śliwa z Biura Projektów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Spotkanie prowadził Pan Dawid Lasek – Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego Polska.

Projekt realizowany z partnerstwie z 11 instytucjami z Polski i Europy ma na celu wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej m.in. na obszarach górskich Alp -Karpat.