30 LAT 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

30 LAT 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

Święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich imienia generała brygady Mieczysława Boruty-Spiechowicza przypada na 26 maja. To właśnie tego dnia w 1993 r., na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powstała brygada, której rok później Minister Obrony Narodowej nakazał przejąć
i z honorem kontynuować tradycje i dziedzictwo jednostek górskich.

26 maja w Rzeszowie odbyły się uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęła Msza Święta  w intencji żołnierzy i pracowników 21BSP w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie. Następnie uczestnicy wydarzenia zgromadzili się przed tablicą pamiątkową SBSP, gdzie wybrzmiały apel pamięci i salwa honorowa. Punktem centralnym był apel przy Alei Łukasza Cieplińskiego, po którym nastąpiła defilada pododdziałów.
Powiat Rzeszowski podczas piątkowych uroczystości reprezentowali Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz oraz Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska. 

Obchody były okazją do wręczenia żołnierzom wyróżnień i nadania tytułów ”Honorowych Podhalańczyków” osobom i instytucjom wspierającym środowisko Podhalańczyków oraz  wyrażenie w ten sposób uznania dla ich szczególnego wkładu w kultywowanie chlubnych tradycji wojsk górskich.


21 Brygada Strzelców Podhalańskich została powołana 26 maja 1993 roku na mocy  zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i sformowana na bazie byłej 9 Dywizji Zmechanizowanej i 5 Pułku Strzelców Podhalańskich Ziemi Krakowskiej.  Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy jednostek podhalańskich, Minister Obrony Narodowej decyzją z  12 maja 1994 roku nakazał sformowanej 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje wszystkich jednostek górskich. Brygada otrzymała imię gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

21 BSP składa się z 9 jednostek. Kontynuując tradycje dawnej struktury organizacyjnej Wojska Polskiego, jako lekki związek taktyczny jest przeznaczona do działań bojowych, głównie w terenie górskim. Jednym z głównych zadań, jakie wykonuje brygada jest przygotowanie i udział w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych.