600 lat Siedlisk

600 lat Siedlisk

W niedzielę (28 maja) mieszkańcy wsi Siedliska w gminie Lubenia w powiecie rzeszowskim, świętowali jubileusz 600-lecia swej miejscowości. W obchodach 600-lecia istnienia wsi Siedliska wziął udział Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach, a po niej dalsze części obchodów odbyły się pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedliskach, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę.

Sześć wieków wspólnoty to z pewnością ogromne osiągnięcie i świadczy o znaczeniu, jakie ta miejscowość ma na mapie Podkarpacia i Polski. To wyjątkowa okazja do refleksji nad historią i dziedzictwem, które przyczyniły się do rozkwitu Siedlisk. Dzisiejszy jubileuszu to doskonała okazja, by przekazać świadomość historyczną następnym pokoleniom. Poprzez edukację i podtrzymywanie tradycji możemy utrwalać pamięć o tych, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości. To nasze dziedzictwo, które powinno być przekazywane z pokolenia na pokolenie, aby młodzi mieszkańcy Siedlisk mogli czerpać z niego inspirację i dumę. – powiedział Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Pierwsza informacja o Siedliskach (wzmiankowanych jako Schedliska, potem Syedliska) pochodzi z 1423 roku, gdy król Władysław Jagiełło przekazał wieś wraz z całym kluczem tyczyńskim Janowi z Jičina – czeskiemu rycerzowi (uczestnikowi bitwy pod Grunwaldem) i reformatorowi religijnemu. Formalnie wieś była własnością trzeciej żony Jagiełły – Elżbiety Granowskiej z Pilczy, z którą córką Jan się ożenił.

W kolejnych wiekach Siedliska wraz z ziemią tyczyńską trafiały w ręce kolejnych rodów szlacheckich: Kostków, Działyńskich, Branickich, Potockich i Wodzickich. Ostatnim właścicielem wsi, w okresie międzywojennym, był Witold Uznański.

Wieś przeżywała w swej historii różne wzloty i upadki. Ogromne zniszczenia i zahamowanie rozwoju na długie dziesięciolecia przyniósł najazd Tatarów krymskich w 1672 roku. Z kolei intensywny rozwój Siedliska zawdzięczały założonej tu przez Branickich jeszcze w XVIII wieku kopalni gipsu. Końcem XIX wieku była to już spora miejscowość, z dworem, tartakiem, piekarnią, spichlerzem i kuźnią, zamieszkiwana przez prawie 1200 osób (dzisiaj Siedliska liczą ok. 1700 mieszkańców). We wsi urodził się m.in. zamordowany w Auschwitz ks. Józef Kowalski, błogosławiony Kościoła Katolickiego.

600-lecie wsi stało się okazją do wydania pierwszej, całościowej monografii dotyczącej historii miejscowości: „Siedliska. Opisanie wsi nad Wisłokiem”. Jej autorem jest znany regionalista Aleksander Bielenda. Publikacja przedstawia zarys dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych po współczesne.

(s)

Fot. PUW w Rzeszowie