LI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

LI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 29 maja o godz. 15.00 sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023. oraz w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego. 

Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego ma duże znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego planowania dochodów i wydatków oraz realizacji zadań w jednostkach budżetowych.

Zmiany w budżecie są często konieczne, aby dostosować plany finansowe do aktualnej sytuacji, zmieniających się priorytetów czy nowych potrzeb społeczności. Rada Powiatu Rzeszowskiego podejmuje takie decyzje w oparciu o analizę finansową i potrzeby powiatu, mając na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania i zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Podczas dzisiejszej sesji Radni Powiatu Rzeszowie zorganizowali zbiórkę funduszy, które trafią do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.  Dobrowolna zbiórka funduszy z okazji Dnia Dziecka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie jest wyjątkowo pięknym gestem ze strony Zarządu oraz Radnych Powiatu Rzeszowskiego.