Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego
Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 229 Rzeszów – Pogwizdów, oznaczonych jako: działka nr 1030/10 o pow. 0,6213 ha, ob. KWRZ1Z/00202543/0, działka nr 1030/9 o pow. 0,6213 ha, obj. KW RZ1Z/00202543/0