Podpisanie umowy na remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna

Podpisanie umowy na remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna

W dniu 5.06.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko
– Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351

pomiędzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM,

a

WOLMOST Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8, 35-113 Rzeszów

Wartość zadania: 1 932 020,43 zł.

Na realizację zadania Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 008 291,00 zł.

Planowany termin realizacji:  2023 rok.

Umowę  podpisali:

ze strony Zamawiającego:

                                          Starosta Rzeszowski – Pan Józef Jodłowski

                                                   Wicestarosta – Pan Marek Sitarz

ze strony Wykonawcy:

                                                Prezes Zarządu – Pan Zbigniew Wolan.

Przy podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Dariusz Tłuczek – Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pan Marek Radion.