Wizyta delegacji ukraińskiej w sprawie programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

Wizyta delegacji ukraińskiej w sprawie programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

W dniu 15.06.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie odbyło się spotkanie z delegacją z Użhorodu (Ukraina). W spotkaniu udział wzięli: Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Volodymyr Khymynets – Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego „Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju”, Anna Tsimbolynets – Dyrektor Zakarpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Przemysław Grzebyk – Kierownik Biura Projektów, Anna Gerlicka – Pracownik Biura Projektów oraz Tomasz Pajęcki – Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. Zdrowia.

Celem spotkania było ustalenie zakresu, terminów realizacji oraz szczegóły działań w ramach projektów planowanych do realizacji w ramach priorytetów ZDROWIE i ŚRODOWISKO Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027. Od września 2020 r. do listopada 2021 r. Powiat Rzeszowski we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju” realizował projekt „Relacje transgraniczne w rozwoju regionów”.

W ramach projektu powstał film oraz album promujący najciekawsze zakątki obu regionów. Przygotowana została Galeria Rękodzielników – internetowa baza twórców rękodzieła z ich portfolio oraz przykładowymi zdjęciami produktów. Zorganizowane zostały również wydarzenia promocyjne rzemiosła tradycyjnego, produktów turystycznych z udziałem rękodzielników z obszaru Powiatu Rzeszowskiego i Zakarpacia.