Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego dot. zabezpieczenia osuwiska w m. Łubno

Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego dot. zabezpieczenia osuwiska w m. Łubno

W dniu ( 16.06.2023 roku ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. “Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-052-93111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1428R Łubno – Nozdrzec w m. Łubno, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Inwestorem jest Powiat Rzeszowski który reprezentował:

Starosta Rzeszowski – Pan Józef Jodłowski

Wicestarosta – Pan Marek Sitarz,

natomiast wykonawcę zadania WILPRO Krzysztof Wilk prezentował Krzysztof Wilk.

Wartość zadania 119 310,00 zł, w tym przyznane środki z budżetu państwa 95 448,00 zł. oraz własny 23 862,00 zł.

Planowany termin realizacji: październik 2023 rok.

Przy podpisaniu umowy uczestniczył Mariusz Tereszkiewicz – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego.