Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

Powiat Rzeszowski oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn.: „Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej

Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351” zachodzi konieczność zamknięcia obiektu mostowego dla uczestników ruchu drogowego.

Planowane zamknięcie nastąpi od dnia 20 czerwca 2023 r. od godziny 700. Przewidywany termin przywrócenia ruchu – grudzień 2023 r.

W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą wystąpić w tym okresie.