Odznaczeni za zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Odznaczeni za zasługi dla Samorządu Terytorialnego

W dniu 20.06.2023 r. o godz. 9:30 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce szczególne wydarzenie jakim było wręczenie odznak honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Wśród uhonorowanych osób znaleźli się również członkowie Rady Powiatu Rzeszowskiego: Pan Jan Sienko – Członek Zarządu Rady Powiatu oraz Pan Antoni Ossoliński. 

Odznaki – w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – wręczyła Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że: „Grono dzisiaj nagrodzonych osób jest szczególne – dlatego, że działalność na rzecz Samorządu Terytorialnego traktuje jak misję z pożytkiem dla mieszkańców swojego regionu”.