Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

        W dniu 23 czerwca 2023r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud, Radzie Rodzicom oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego SzkołęPowiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą – Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą – Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego – Panem Tomaszem Wojtonem.

        W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 odbyło się także pożegnanie, w związku z przejściem na emeryturę, Pani Bogusławy Smolińskiej – specjalisty ds. finansowych i płac, która otrzymała nagrodę dyrektora szkoły, list gratulacyjny, upominki od Starosty Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego – Pana Marka Sitarza.

Ponadto w związku z zakończeniem pracy w szkole, pożegnano Panią Kingę Oleksę – Skubisz – nauczyciela języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, która również otrzymała nagrodę dyrektora szkoły.

       W dalszej części tej uroczystości, wyróżniający się uczniowie (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Dyrektora szkoły – Pani Haliny Cygan oraz Wicedyrektora szkoły – Pana Piotra Zdeba, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy wzorowego ucznia.  Ponadto uczniowie klasy 3a   (Branżowa Szkoła I stopnia w Dynowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca Pan Bogdan Sieńko), otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się ze średnią ocen powyżej 4,0 otrzymali nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców, które część rodziców odebrała osobiście. Nagrodę wręczył także: Pan Aleksander Stochmal – Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Patrykowi Trzynie z kl. 4THLa (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk).

 

fot. ZSZ w Dynowie