Rozstrzygnięcie konkursu dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadania dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu rzeszowskiego w 2022 r. Poniżej uchwała z wynikami do pobrania pobierz pdf

W Rzeszowie oddano hołd płk. Łukaszowi Cieplińskiemu ps. Pług

26 listopada w dzień urodzin płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”, patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego jego pamięci. Inicjatorem tego wydarzenia była 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.  …

Mieszkaniec Palikówki może zostać wyniesiony na ołtarze

Obradujący ostatnio na 390. Zebraniu Plenarnym uczestnicy Konferencji Episkopatu Polski zaakceptowali propozycję biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby odnośnie podjęcia starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego związanego z Palikówką Jacka Krawczyka. Tym samym otwarta została droga do wyniesienia na ołtarze niezwykłego działacza społecznego zmarłego w bardzo młodym wieku. Jacek Krawczyk urodził się w…

W Nosówce przebudują przejścia dla pieszych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1391R i Nr 1388R w miejscowości Nosówka w obrębie Szkoły Podstawowej”. pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM a Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z.o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski Wartość zadania: 379…

Praktyki w Hiszpanii uczniów z terenu Powiatu Rzeszowskiego.

Powiat Rzeszowski będący organem nadzorującym funkcjonowanie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Od wielu lat wspiera działania tej placówki mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności zarówno uczniów jak i kadry dydaktycznej. Jednym z przykładów takich działań był realizowany w roku szkolnym 2021/2022 projekt ,,Od wiedzy do praktyki’’, będący częścią projektu…

XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

W czwartek 25.11.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pan Mirosław Chmiel, który przedstawił informację o działalności PODGiK. Dyrektorzy szkół jednostek Powiatu Rzeszowskiego przedstawili sprawozdania…

Konferencja podsumowująca projekt ,,Wyjazdy zagraniczne młodzieży – szansą rozwoju szkoły”

Samorząd Powiatu Rzeszowskiego, jako organ prowadzący, czuje odpowiedzialność za powierzone nam szkoły i placówki oświatowe a celem nadrzędnym pozostaje dla nas dobro młodych ludzi, których chcemy wyposażyć w procesie dydaktycznym w niezbędną wiedzę, i kompetencję oraz przekazać im najlepsze wartości.        W dniu 18.11.2021r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyła…

Radni Powiatu Rzeszowskiego upamiętniają miejsca walk i męczeństwa Polaków zesłanych na Syberię. W Tunce i Wierszynie na grobach Polaków złożono kwiaty i zapalono znicze

Tradycyjnie, jak co roku Radni Powiatu Rzeszowskiego na październikowej sesji  Rady zorganizowali zbiórkę funduszy przeznaczonych na zakup kwiatów i zniczy, które tym razem za pośrednictwem ks. Bogusława Grędysy pracującego w Angarsku (Syberia), zostały złożone na mogiłach naszych rodaków spoczywających w Wierszynie i Tunce – Syberyjskich wioskach. Wierszyna to Polska wieś…

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Relacje transgraniczne w rozwoju regionów"

            W dniu 18 września 2021 r. w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca  projekt pn. „Relacje transgraniczne w rozwoju regionów” – Border Relations Across Neighborhood Development PBU2/0798/18, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt jest realizowany we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Użgorodzka…

Podsumowanie konkursu odbywającego się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawował Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Prałat dr…