Konkursy na dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.

 Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie  SP ZZOZ Sanatorium” w Górnie. Z dotychczasowych stanowisk dyrektorów odchodzą na zasłużoną emeryturę: Pani Elżbieta Burzyńska (SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie) oraz Pan Aleksander Panek (ZOZ nr 2 w Rzeszowie). Ogłoszenia o konkursie są zamieszczone…

Podsumowanie obchodów 150 Lat Straży Pożarnej w Rzeszowie

W dniu 30 marca 2023 r., w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Rzeszowie, odbyło się podsumowanie obchodów 150-lecia Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Wśród wielu znakomitych gości, zaproszonych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie, byli: Starosta Rzeszowski – Pan Józef Jodłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Tomasz Wojton oraz Dyrektor Powiatowego…

XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu "Podkarpacka Tęcza".

W dniu 29 marca 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury oceniającego prace w kategorii fotograficznej XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Bajkowe Podkarpacie”. W kategorii fotograficznej należało przygotować samodzielnie 1 fotografię (barwną lub czarno – białą), związaną z…

PRACE PRZY ROZBUDOWIE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W TYCZYNIE

Pozostający w gestii Powiatu Rzeszowskiego, pałac w Tyczynie, będący siedzibą Zespołu Szkół w Tyczynie, poddawany jest istotnej rozbudowie. Realizowane jest tam bowiem zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie”. W przebudowanej i rozbudowanej oficynie powstanie…

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursówdla Kół Gospodyń Wiejskich Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu„Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z…

Wręczono promesy dla OSP z powiatu rzeszowskiego

We wtorek w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wręczono promesy dofinansowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu rzeszowskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych W uroczystości oprócz wojewody Ewy Leniart i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja Babiec udział wziął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. W powiecie rzeszowskim…

Cykl szkoleń prawnych dla uczniów szkół z powiatu rzeszowskiego

W ostatnich dniach “Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia w ramach edukacji prawnej we współpracy z Powiatem Rzeszowskim  przeprowadziła cykl szkoleń prawnych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży, tak aby w przyszłości właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. W szkoleniach…

Otwarcie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Chmielniku

W dniu 27 marca br. miało miejsce otwarcie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Bł. Hanny Chrzanowskiej w Chmielniku, pozostającego w gestii Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Powiat Rzeszowski reprezentowała Pani Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Pani Agnieszka Gabrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum…

WIELKANOCNY KIERMASZ CHARYTATYWNY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Wielkanocnym Kiermaszu Charytatywnym, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli „Spełnione Marzenia”. Kiermasz odbędzie się na parterze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w dniach 30 – 31 marca 2023 r., w godzinach od 10.00 do 15.30. Zebrane środki zostaną przeznaczone na…

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata z powiatu rzeszowskiego

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To ustanowione przez Sejm pięć lat temu święto jest obchodzone w rocznicę niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nich Żydach, do której doszło w Markowej w 1944 roku. Dzień ten jest hołdem dla wielu tysięcy Polaków,…