600 lat Straszydla

600 lat Straszydla

W minioną niedzielę (2 lipca) 600-lecie istnienia miejscowości obchodzili mieszkańcy Straszydla w gminie Lubenia, w powiecie rzeszowskim. Patronem honorowym uroczystości było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, a gośćmi uroczystości byli m. in. Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski oraz Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.

Historia Straszydla sięga co najmniej początków XV wieku, ale może być dłuższa. Niewykluczone, że przywilej lokacyjny wydany dla Lubeni w 1359 roku przez króla Kazimierza Wielkiego dotyczył też Straszydla. Po raz pierwszy w zachowanych źródłach nazwa wsi pojawia się jednak w 1423 roku (jako Straschidla), w dokumencie w którym król Władysław Jagiełło nadaje swemu rycerzowi Janowi z Jičina (Gyczyn) prawo użytkowania całego klucza tyczyńskiego z okolicznymi wsiami.

Według zachowanych podań nazwa wsi wzięła od się od licznych miejsc, w których „miało straszyć”. W kolejnych wiekach Straszydle nierozłącznie związane było z włościami tyczyńskimi. Przeżywało okresy rozkwitu i upadków spowodowanych m.in. najazdami wrogich wojsk oraz epidemiami. Chociażby w 1770 roku na skutek epidemii cholery zmarła połowa mieszkańców wsi.

Dzisiaj Straszydle to atrakcyjne miejsce dla miłośników wycieczek turystycznych. Kultywowane są tu dawne tradycje i obrzędy ludowe. Jednym z ciekawszych zabytków jest miejscowy kościół, wybudowany w 1739 roku. Przez 190 lat znajdował się on w Lubeni. Gdy w 1929 roku erygowana została parafia w Straszydlu, tu została przeniesiona drewniana, modrzewiowa świątynia, Zachowany tu ołtarz główny należy do wybitnych przykładów barokowej sztuki sakralnej. Pochodzi on z I połowy XVIII wieku z pracowni słynnego artysty z Jarosławia – Tomasza Huttera.

Z okazji jubileuszu istnienia miejscowości wydana została książka Antoniego Sikory „Dzieje Straszydla. Historyczne echa małej – ojczyzny do końca XX wieku”, przedstawiająca sześć wieków historii wsi.

(s)

 

fot. PUW Rzeszów