156. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

156. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

W dniach 5-6 lipca 2023 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyły się obrady 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Uczestniczyła w nich także Członkini Zarządu Powiatu Rzeszowskiego: Lucyna Sokołowska – Zastępca Przedstawiciela Związku Powiatów Polskich w Europejskim Komitecie Regionów – Józefa Jodłowskiego

Wśród najistotniejszych tematów posiedzenia znalazły się m.in. kwestie dotyczące zielonego ładu, demokracji oraz jakości powietrza.

Uczestnicy 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów skupili się również na takich kwestiach jak: debata na temat przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego oczyszczania ścieków i jakości powietrza oraz planu przemysłowego Zielonego Ładu.

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej. Został powołany do życia w 1994 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki komitetowi samorządowcy z miast i regionów UE mogą w sposób formalny wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez instytucje unijne. Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii komitetu w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wydaje również opinie z własnej inicjatywy.