Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. odbyli 4-tygodniowy staż w Austrii w ramach programu ERASMUS +

Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. odbyli 4-tygodniowy staż w Austrii  w ramach programu ERASMUS +

Zespół Szkół w Sokołowie Młp., będący jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego od lat realizuje staże zagraniczne dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik informatyk oraz zawód kucharz (razem 17 osób) uczestniczyli w 4 – tygodniowym stażu zawodowym w Austrii. Staż realizowany był w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000062156. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Młodzież odbywała staż w 13 przedsiębiorstwach w Austrii okolice Klagenfurt am Wörthersee –Österreich. Partnerem po stronie Austrii w projekcie była firma BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH. 

Celem projektu było wsparcie uczestników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności zawodowych poza granicami naszego kraju oraz rozwój umiejętności językowych.  

Młodzież, uczestnicząca w projekcie staży otrzymała nie tylko cenne certyfikaty ale, także umiejętności i doświadczenia zawodowe co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki udziałowi w stażach  osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Udział w stażach zagranicznych przyczynił się do rozwoju wiedzy praktycznej. Tego rodzaju doświadczenie ułatwi uczniom przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

Anna Kolano Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.