Nauczyciele Zespołu Szkół w Sokołowie w Austrii

Nauczyciele Zespołu Szkół w Sokołowie w Austrii

W dniach 03.07 – 07.07.2023r. obyła się obserwacja pracy nauczycieli oraz kurs w Austrii. Działanie odbyło się w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000062156. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W obserwacji pracy udział wzięło 3 nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Pani Renata Bytnar – Chmiel, Pan Adam Woś nauczyciele przedmiotów zawodowych, Pan Wojciech Przybyło – nauczyciel języka obcego. Natomiast w kursie zawodowym pt.

,,Obsługa klienta w branży ekonomicznej” udział wzięła Pani Anna Kolano – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Wicedyrektor. Nauczyciele odbywali obserwację pracy w szkołach zawodowych oraz w przedsiębiorstwach. Kurs odbył się w przedsiębiorstwach. Nauczyciele poznali system kształcenia zawodowego, który w Austrii ma formę systemu dualnego. Uczestniczyli w zajęciach praktycznych zawodowych w szkołach i przedsiębiorstwach.

Obserwacja pracy odbywała się w następujących miejscach:

– Besuch der Fachberufsschule Nr.1 und Nr.2 in Klagenfurt. – Besuch der Villach Fachberufsschule für Tourismus Warmbad – Besuch des TAZ

Nauczyciele brali udział w bardzo rozbudowanym programie kulturowym. Dzięki temu poznali najważniejsze zabytki i kulturę okolic Klagenfurtu, Hallstatt. Udział w działaniu przyczynił się do rozwoju kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Wzbogacił wiedzę i umiejętności praktyczne.

Anna Kolano Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.