Pieniądze na zabytki w Powiecie Rzeszowskim

Pieniądze na zabytki w Powiecie Rzeszowskim

Około 11,3 mln. złotych trafi do gmin Powiatu Rzeszowskiego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki nim możliwe będą remonty i rewitalizacje 31 cennych obiektów o wartości historycznej, m.in. budowli sakralnych, dworków, zabytkowych kamienic i pomników.

Największe dofinansowanie (ponad 1,2 mln) przeznaczone zostanie na remont muru ogrodzeniowego zespołu kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krasnem. Za prawie milion złotych wykonany zostanie I etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego w kościele pw. M. Bożej Wniebowziętej w Borku Starym. 1 078 000 to z kolei dofinansowanie do remontu zabytkowego dworku w Zgłobniu, zaś prawie 850 tysięcy to dotacja do rewitalizacji dworku w Hyżnem.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do samorządów lokalnych. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład i będzie wypłacał środki z programu. Wnioski składane przez samorządy analizowała działająca przy KPRM komisja ds. wsparcia Programu. Komisja ta przygotowała rekomendacje, na podstawie których o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów.

(s)