Uroczysty odbiór budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 w Powiecie Rzeszowskim

Uroczysty odbiór budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 w Powiecie Rzeszowskim

Dzisiaj, 16 sierpnia br. jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych przez Powiat Rzeszowski została oficjalnie otwarta. Uroczystego odbioru łącznika drogi ekspresowej S-19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I” dokonał Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

W dzisiejszych czasach człowiek potrzebuje wielu rzeczy, by żyć i rozwijać się. Potrzebuje też między innymi dobrej jakości połączeń drogowych, by szybko
i komfortowo przemieszczać się, realizować swoje zadania i obowiązki. Samorząd jest po to, by oczekiwaniom sprostać. Dlatego też jednym z głównych priorytetów naszej pracy jest poprawa połączeń drogowo- mostowych. Łączny koszt inwestycji drogowo- mostowych zrealizowanych w ostatnich 18 latach zamyka się w kwocie blisko 250 mln zł.” –
powiedział Starosta Rzeszowski. 

Odbudowa infrastruktury drogowo- mostowej w powiecie jest dla nas zawsze priorytetem. – dodaje Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.   

W oficjalnym odbiorze udział wzięli: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek wraz z Wiceprezydent Urzędu Miasta Rzeszowa Jolantą Kaziemierczak, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, radni powiatu rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomaszem Wojtonem, Wójtowie oraz Burmistrzowie z terenu powiatu rzeszowskiego, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele wykonawcy.

Dzięki inwestycji doprowadzono do połączenia drogi S-19 z powiatowym i gminnymi drogami biegnącymi w kierunku Nosówki, Racławówki, Boguchwały i Niechobrza.  Droga łączy węzeł drogi ekspresowej S-19 Rzeszów – Południe z drogą powiatową nr 1408R w Niechobrzu. Wykonawcą robót było konsorcjum firmy PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o. Umowa na realizację łącznika drogi ekspresowej w powiecie rzeszowskim została podpisana w dniu 26 maja 2021 roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 29 mln złotych, z czego około 14,7 mln. zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki pochodziły
z budżetu Powiatu Rzeszowskiego, Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz gminy Boguchwały.

W ramach inwestycji wybudowano nowy obiekt mostowy na rzece Lubcza, przebudowano dwa skrzyżowania zwykłe na skrzyżowania typu rondo oraz wybudowano jedno nowe skrzyżowanie typu rondo, wykonano nawierzchnię asfaltową o łącznej długości ok. 2 km, przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną, powstały też nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe