Podpisana Umowa na remont zaplecza szatniowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mrowli

Podpisana Umowa na remont zaplecza szatniowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mrowli

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie miało miejsce spotkanie mające na celu podpisanie umowy pomiędzy POWIATEM RZESZOWSKIM a firmą F.B.U.H. WALMAR.

Podpisana została umowa na realizację zadania pn.:

„Remont (przebudowa) zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mrowli”.

Wartość robót budowlanych: 537 141,07 zł brutto

W ramach zadania przewidziany jest remont zaplecza sportowego w budynku sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mrowli z dostosowaniem go dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Użytkownikami obiektu są niepełnosprawne dzieci i budynek wymaga znacznego dostosowania pomieszczeń ułatwiającego korzystanie z nich przez podopiecznych oraz opiekunów. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach remontu przewidziano: zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń zaplecza sanitarnego, ich remont, wykonanie nowych ścianek cementowo – włóknowych, wymianę drzwi
w sanitariatach, malowanie i uzupełnianie pęknięć w sali gimnastycznej, remont elementów wykończenia i oświetlenia w korytarzu oraz pomieszczeniu przynależnym do sali – magazynie sprzętu sportowego. W zakresie zadania przewidziano również zakup ławek i stojaków na rowery.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 2 pomieszczenia z natryskami, 3 sanitariaty dla niepełnosprawnych, 2 szatnie oraz wyremontowana zostanie sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego i korytarz.

Umowę podpisali:

  • Ze strony Zamawiającego Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski oraz Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski.
  • Ze strony Wykonawcy  Krzysztof Marecki.