Kolejne pieniądze dla Powiatu Rzeszowskiego

Kolejne pieniądze dla Powiatu Rzeszowskiego

Ponad 800 milionów dla całego województwa podkarpackiego, ponad 60 milionów dla powiatu rzeszowskiego. To wysokość dodatkowej subwencji przyznanej w sierpniu przez rząd jednostkom samorządu terytorialnego w naszym regionie. W skali kraju do samorządów jeszcze w tym roku trafi kolejne 14 miliardów złotych.

Samemu Powiatowi Rzeszowskiemu przyznana została kwota 11 135 570 złotych. Dodatkowe środki otrzymają też gminy wchodzące w skład powiatu.

Miasto Dynów i gmina Dynów dostaną po ponad 2 mln złotych,

Błażowa – ok. 3,6 mln.,

Boguchwała – ok. 6,6 mln.,

Chmielnik – ok. 2,6 mln.,

Głogów Małopolski – ok. 5,1 mln.,

Hyżne – ok. 2,4 mln,

Kamień – 2,3 mln,

Krasne – ok. 4mln.,

Lubenia – ok. prawie 2,4 mln.,

Sokołów Małopolski – ok. 5 mln.,

Świlcza – ponad 4,6 mln.,

Trzebownisko – ok. 4,3 mln.,

Tyczyn – prawie 3,9 mln złotych.

Co istotne, nie są to pieniądze „znaczone”. To uzupełnienie subwencji ogólnej. O przeznaczeniu dodatkowych środków decydować będą same samorządy. Mogą je przeznaczyć na bieżące wydatki, inwestycje, czy edukację.

– Rząd realnie wspiera lokalne samorządy, dodatkowe środki mają dla nas ogromne znaczenie. Pozwalają na realizację kolejnych istotnych zadań, inwestycje chociażby w infrastrukturę. Wpłyną niewątpliwie na poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu i poszczególnych gmin – mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

(s)