Scalanie gruntów wsi Nowy Borek

Scalanie gruntów wsi Nowy Borek
umowa nowy borek

 

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu pn.:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ II.

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim,

a

Panem Maksymilianem Martyszko prowadzącym działalność gospodarczą pn.

FBT MAKSYMILIAN MARTYSZKO z siedzibą w Buszkowiczkach.

Wartość zadania: 5 712 489,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowany termin realizacji:  grudzień 2023 r.