Rocznica powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rocznica powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

O godz. 12:00 w kościele farnym w Rzeszowie odprawiono uroczysta Mszę Świętą w intencji NSZZ „Solidarność” i Ojczyzny, która była częścią uczczenia kolejnej rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” powołanego w 1980 roku po fali sierpniowych strajków.

Po Mszy Świętej pod krzyżem misyjnym złożono wiązanki oraz odmówiono modlitwę za Ojczyznę.

Powiat rzeszowski reprezentowali: Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski oraz Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski.

Uroczystość była okazją do przypomnienia postaw oraz ideałów Solidarności, które przyświecały Polakom w 1980 roku. Jak każdego roku, powracano myślami do ówczesnej walki w obronie wartości i godności ludzi – do tego, jak rodziła się wolna Polska.